Połącz z Facebook
Waluta 

  
   Twój koszyk
 
   Ilość towarów:
   0 szt.
 
   Suma zakupów
   0,00
   Twój koszyk
 
   Ilość towarów:
   0 szt.
 
   Suma zakupów
   0,00
   Twój koszyk
 
   Ilość towarów:
   0 szt.
 
   Suma zakupów
   0,00
   
    Firma  Roślinność Oczko wodne  Ogród   Staw   Basen   Fontanna   Wyprzedaż   Porady   Galerie 
     Zaloguj się >>>

Oczko wodne, a prawo budowlane

Kwestie budowy ogrodowych oczek wodnych regulują przepisy prawa budowlanego. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 15 tejże ustawy budowa przydomowych basenów i oczek wodnych do 30 m2 nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Nie oznacza to jednak, że osoba planująca czy rozpoczynająca tego typu prace jest całkowicie zwolniona z jakichkolwiek obowiązków. Według prawa budowlanego przed rozpoczęciem budowy takiego obiektu należy zgłosić takowy zamiar właściwemu organowi ( art. 30 ust. 1 pkt 1). Odpowiednim organem jest starosta, na którego obszarze zlokalizowana jest nieruchomość, na której planujemy budowę. Zgłoszenie takie wymaga formy pisemnej i należy dokonać je przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. W zgłoszeniu należy opisać, jakie prace będą przeprowadzane, ich zakres i sposób wykonywania oraz przewidywany termin ich rozpoczęcia. Ponadto musimy dołączyć szkice lub rysunki planowanego obiektu oraz pisemne oświadczenie, że posiadamy prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Do przeprowadzania planowanej inwestycji można przystąpić dopiero, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia staroście zgłoszenia, nie wyraził on sprzeciwu w drodze decyzji. Zgłoszenie takie jest ważne przez okres dwóch lat, licząc od daty, którą w nim wskazaliśmy. Po upływie tego terminu procedurę zgłoszeniową należy przeprowadzić ponownie. Należy pamiętać, że budowa oczka wodnego bez wymaganego przepisami prawa zgłoszenia albo pozwolenia jest samowolą budowlaną, za którą grozi rozbiórka i grzywna (art. 48 i 49b prawa budowlanego.


 

   Regulamin sklepu   Polityka prywatności   Bezpieczeństwo   KontaktEsc zamyka okno
Esc zamyka okno